Bystyremøte 29.10.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
117/2013 - Protokoll Fra Bystyret 17.09.2013
118/2013 - Gråsoneveier Trinn 2
119/2013 - Frakobling Av Veilys På Private Veier
120/2013 - Navnesaker 2011-2012-2013
121/2013 - Evaluering Av Tilbudene Til Aktivitetshuset Villa Fredrikke
122/2013 - Høring Om Endringer I Husleieloven
123/2013 - Høring - Utkast Til Endring I Forskrift Om Sosiale Tjenester Til Personer
124/2013 - Høring - Forslag Til Forskriftsending - Krav Om Lokalpolitisk Behandling Av Kvalitetskrav I Helse Og Omsorgstjenesten
125/2013 - Reorganisering Av Læringsordningen I Drammen kommune
126/2013 - Gjennomgang Av Helsestasjonene Og Skolehelsetjenesten
127/2013 - Eikhaugen Nordvest - Sluttbehandling Av Reguleringsplan
128/2013 - Fjell 2020 - Områdeutvikling - Fjell Sentrumsområde - Rammer For Reguleringsplan Og Detaljprosjektering
130/2013 - Høring - Strategisk Plan For Brannstasjonsstruktur Mot 2040
132/2013 - Solbakken 1 MFL Utbyggingsavtale
133/2013 - Høring - Utredning Om Valgfri Protokoll Til FN`s Barnekonvensjon
134/2013 - Høring - Endring I Forskift Om Fravær Og Permisjon Ved Nyankomne
135/2013 - Høring - Oppstart Av Arbeidet Med Reginal Plan For Verdiskapning Og Næringsutvikling I Buskerud
136/2013 - Åpen Spørretime I Formannskapet
137/2013 - Pensjonsordning For Folkevalgte I Drammen Kommune
129/2013 - Drammen Kommune - 2. Tertialrapport 2013
Spørsmål nr 31 - Masud Gharahkhani (AP) og Ulla Nordgarden (V) har stilt spørsmål til besvarelse i bystyret 29. oktober:
webløsning fra Serit Itum