Bystyremøte 23.02.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/2016 - Møteprotokoll Fra Bystyret 15.12.2015
02/2016 - Valg Av Medlemmer Og Varamedlem Til Forstanderskapet I Sparebanken Øst
03/2016 - Søknad Om Fritak Fra Politiske Verv - Medlem I Forliksrådet Tone Bodahl,FRP Supperlingsvalg
04/2016 - Kommunereformen - Godtgjøring For Varamedlemmer I Forhandlingsutvalget
05/2016 - Status Kommunereform
06/2016 - Evaluering Av Forsøk Med Annonyme Stillingssøknader
07/2016 - Aktiv I Friluft - Evaluering 2015
08/2016 - Del 39/1 - Gulliksrud Boliggrend - Reguleringsplan - Sluttbehandling
09/2016 - Tjenestedata helse,sosial og omsorg for perioden
10/2016 - Høring - Forebygging Og Oppfølging Av Alvorlige Hendelser I Helse Og Omsorgsdistriktet
11/2016 - Overflateparkering I Drammen Sentrum
12/2016 - Utredning Om Etablering Av Eiendomsselskap For Byutvikling
13/2016 - Nasjonal Tilskuddsordning Mot Barnefattigdom 2016
14/2016 - Høring - Endringer I Fastsetting Av Grunnlaget For Korttidsytelsene Etter Folketrygdloven KAP 8,9,14
15/2016 - Høring - Forslag til ntt inntektssystem For Kommunene
16/2016 - Salg I Parker
17/2016 - Dammen Havn Sine Aksjer I Eidos Eiendomsutvikling AS
18/2016 - Høring Om Kortere Ventetid På Barnehageplass
19/2016 - Rapport - Undersøkelse Om Kommunens Økonomirutiner
20/2016 - Forvaltningsrevisjon Om Økonomisk Sosialhjelp
21/2016 - Kontrollutvalgets Årsrapport 2015
Interpellasjon - Yousuf Gilani
Interpellasjon - Ståle Sørensen - Oljetanker i privat regi
Interpellasjon - Ståle Sørensen - Oljetanker i kommunal regi
Interpellasjon - Sadi Emeci - Flerspråklighet i barnehage og skole
Spørsmål - Billy Taranger - Piggdekkavgift, tomgangskjøring og el-sykler
Spørsmål - Nicoline Bjerge Schie (Ap) og Lin-Merete Carlsen
Spørsmål - Ulf Erik Knudsen -Grunngitt spørsmål om innkjøp i Drammen kommune
webløsning fra Serit Itum