Bystyremøte 04.10.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
74/11 Kommunestyrevalget 2011 i Drammen Kommune - Godkjenning av valgoppgjør
75/11 Valg av formannskap for valgperioden 2011-2015
76/11 Valg av ordfører og varaordfører for valgperioden 2011-2015
77/11 Valg av representanter til kontrollutvalget for valgperioden 2011-2015
78/11 Valg av bystyrekomitéer for valgperioden 2011-2015
webløsning fra Serit Itum