Bystyremøte 17.09.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
97/2013 Protokoll Fra Bystyrets Møte 18.06.2013
98/2013 Høring - Handlingsprogram For Kollektivtransport 2014-2017
99/2013 Høring - Kongsberg Kommune - Kommuneplanens Arealdel 2013-25
100/2013 Høring - Handlingsprogram For Fylkesveger 2014-17
101/2013 Strategi For Trafikksikkerhet I Buskerud 2014-2023, Handlingsprogram FTU 2014-2017
102/2013 Etablering Av Drammen Private Grunnskole AS - Godkjenning Etter Privatskoleloven
103/2013 Høring - Lovpålagt Kulturskoletilbud I Skole/Skolefritidsordning
104/2013 Mobil Røntgentjeneste
105/2013 Revidert Samarbeidsavtale - Vestre Viken Kommunehelsesamarbeide
106/2013 Høring - Organisering Og Praksis I Ambulante Akutteam Som Del Av
107/2013 Høring - Forslag Til Endring Av Husbankens Startlånordning
108/2013 Høring - Forslag Til Endringer i Lov 28. Februar 1997 Om Folketrygd Og Enkelte Andre Endringer Som Følge Av Henvisning Fra Psyko
109/2013 Høring NOU 2013: 5 Når Det Virkelig Gjelder - Vedrørende Organisering
110/2013 Høring NOU 2013:5 Ett Politi - Rustet Til Å Møte Fremtidens Utfordringer
111/2013 Årsmeldinger 2012 Regionale Samarbeidsorgan
112/2013 Offentlig Ettersyn Av Planprogram For Marienlyst Nord
113/2013 Solbakken 1 M/FL - 113/238,528,529,532,534,535 - Reguleringsplan
114/2013 Drammen Kommune - Finansrapport 2012
115/2013 Suppleringsvalg i 2013 - For Kristian Ask Hammervik
116/2013 Supperingsvalg i 2013 For Tor Johannes Helleland
Spørsmål Fra Masud Gharahkhani
Spørsmål Fra Eivind Knudsen
Spørsmål Fra Masud Gharahkhani om Eldreomsorg
Spørsmål Fra Jon Helgheim
webløsning fra Serit Itum