Bystyremøte 20.06.2006 - del 1

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart m/spørsmål til bystyret
69/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 30. mai 2006
70/06 - Desisjon av regnskap 2005 for Drammen konkerranse KF
71/06 - Opprettelse av Drammen parkering KF
72/06 - Etablering av kjøkken som kommunalt foretak (KF)
73/06 - Nytt helårsbad på Marienlyst-forprosjekt
74-06 - Kunst-og kulturstrategi 2007-2011
75/06 - Budsjett uten tall
webløsning fra Serit Itum