Bystyremøte 24.05.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
37/11 Protokoll fra Bystyret 27.04.2011
38/11 Utviklingsprogram for Helse-, Sosial og Omsorgstjenestene
39/11 Samhandlingsreformen i Drammensregionen - Orientering om status
40/11 Disponering av økte frie midler til kommunene i 2010
41/11 Vestre Viken kommunehelsesamarbeide
42/11 Økt bruk av skolene til kulturformål
43/11 Barn og unges interesser i kommunal planlegging
44/11 Høring - Kunst - Og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014
45/11 Valg av styremedlemmer til Drammen Eiendom KF
46/11 Kontrollutvalget 2010 - Årsrapport
47/11 Orientering om beredskapsarbeidet i Drammen Kommune
48/11 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vold, trusler og trakassering fra elever rettet mot lærere i Drammen Kommune
Spørsmål - Parkering
Interpelasjoner
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum