Bystyremøte 30.08.2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart med spørretime
80/05 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 21/6-05
81/05 - Bystyret - referatsaker
82/05 - Fjellsveien 40, 29/21, reguleringsplan - sluttbeh.
83/05 - Gulskogen senter, reguleringsplan - sluttbeh.
84/05 - Nytt helårsbad på Marienlyst
85/05 - Redegjørelse for bedrifter som rapporterer direkte ..........
86/05 - Søndre Buskerud 110-sentral IKS, søknad opptak..........
87/05 - Søknad om perm. fra politiske verv - Lin Merete Carlse....
88/05 - Strukturelle endringer i omsorgstj. - sykehjem og ..........
89/05 - Parkeringsområdet, Dalen på Konnerud - veinavn
90/05 - Melding: Forvaltningsrevisjon av fosterhjem - oppfølging
91/05 - Suppleringsvalg til eldrerådet
92/05 - Eldreomsorgsutvalget - møtegodtgjørelse
93/05 - Navneendring - Åssiden bo-og servicesenter endres til ......
94/05 - Fornyelse av åremålskontrakt med rådmann
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum