Bystyremøte 18.09.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
90/2012 Protokoll fra bystyret 19.06.2012
91/2012 Skolebehov enkel rullering
92/2012 Opprettelse av mobbeombud i Drammen Kommune
93/2012 Norges Beste Barnehage
94/2012 Høring - Områdeplan rehabilitering 2012 - 2022 for Vestre Viken helseområde
95/2012 Navnesaker 2011-2012 - Tildeling av navn
96/2012 Minnesmerke i Drammen etter 22.juli 2011
97/2012 Høring - Utkast til lov om kommunal pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven)
98/2012 Sluttrapport etter undersøkelse av Drammen, Sande og Svelvik Kommuner som matrikkelmyndighet
99/2012 Politivedtekter for Drammen
100/2012 Fastsetting av administrativ kommune- og fylkesgrense mellom Drammen og Hof kommune
102/2012 Buskerudbypakke 2 - Supplerende inspill fra Drammen Kommune
104/2012 Høring av forslag til felles areal- og transportplan for Buskerudbyen
103/2012 Høring - Regional planstrategi for Buskerud 2013 - 2016
105/2012 Drammen Kommunes frivillighetspolitikk - Organisering
106/2012 Drammen Kommunale pensjonskasse - Årsberetning og regnskap 2011
107/2012 Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall
108/2012 Forvaltningsrevisjonsrapport - Anskaffelser i kommunale foretak
109/2012 Valg av medlemmer, varamedlemmer og formann til forliksrådet
110/2012 Søknad om fritak fra politiske verv - Vanessa Svebakk
111/2012 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdag og åpningstider
Interpellasjon 1
Interpellasjon 2
webløsning fra Serit Itum