Bystyremøte 27.04.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Interpellasjon
28/11 Protokoll fra bystyret
29/11 Drammen Kommunes museomspolitikk
30/11 Status fremtidens byer og Drammen Kommune - status 2011
31/11 Høring - Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av strålevern
32/11 Høring - Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting
33/11 Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Røyken, Svelvik, og Drammen Kommuner om kvalifisering og opplæring av nyankomne flyktninger
34/11 Kampanje - Felles innsats mot mobbing
35/11 Valg av styremedlemmer til kommunale foretak
36/11 Årsmelding 2010
webløsning fra Serit Itum