Bystyremøte 22.05.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
møtestart
51/2013 - Protokoll Fra Bystyret 23.04.2013
53/2013 - Kommunale Forskrifter For Ordensregler for Grunnskolen I Drammen Kommune
54/2013 - Barnehagekapasitet I Bragernes Inntaksområde
55/2013 - Videre Satsing I Norges Beste Skole
52/2013 - Evaluering Av Ungdomsrådet Etter Bystyrevedtak 15.06.2011
56/2013 - Offentlig Flagging I Tilknyttning Til Messer, Idrettsarrangementer, Konferanser O.L
58/2013 - Høring - Nasjonal Strategi For Utbygging Av Infrastruktur For
59/2013 - Svar På Høring - Kommunal Plan For Idrett,Friluftsliv Og Fysisk Aktivitet Lier Kommune
60/2013 - Høring Om Forslag Av Forsikrift Om Fredning Av Statens Kulturhistoriske Eiendomer
61/2013 - Erfaringer Med Brukerstyrt Personlig Assistanse
63/2013 - Oppfølgning Av Vedtak I Bystyret - Statusrapportering 2011-2015
64/2013 - Høring - Utviklingsplan For Vestre Viken HF
65/2013 - Revidert Selskapsavtale For Buskerud Kommunerevisjon IKS
66/2013 - Høring - Håndbok 233 Sykkelhåndboka
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum