Bystyremøte 30.05.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
54/06 - Årsmelding 2005 Drammen kommune
55/06 - Desisjon av regnskap 2005 for Drammen bykasse og låne....
56/06 - Desisjon av årsregnskap 2005 Drammen eiendom KF
57/06 - Drammen kommune - finansrapport 2005
58/06 - Revidert reglement for kommunens finansforvaltning
59/06 - Sota Fjordpark - forprosjekt
60/06 - Ny sitteskulptur på Bragernes torg
61/06 - Lindum - helseperspektiv
62/06 - Rullering av plan for psykisk helsearbeid - 2006-2010
64/06 - Utbyggingsavtale - Holtefjell eiendom AS
65/06 - Virksomhetsplan for kontrollutvalgets 2006-2007
66/06 - Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2005
67/06 - Desisjon av regnskap 2005 for Drammen Drift KF
68/06 - Palmen AS, skjenkebevilling
63/06 - Lokalisering av skole i Strømsø inntaksområde
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum