Bystyremøte 15.12.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
158/2015 - Møteprotokoll Fra Bystyret 24.11.2015
166/2015 - Asylmotak Og Bosetting
159/2015 - Reglement For Honorarkomiteen
160/2015 - Kommunereformen - Godtgjøring For Felles Formannskapsmøter
161/2015 - Status Kommunereform
162/2015 - Buskrudbypakke 2 - Drøftningsgrunnlag
163/2015 - Detaljregulering - Del Av GNR/BNR 34/38 - Kniveåsen Nordøst bb2 - 2.gangsbehandling
164/2015 - Omsorgstjenesten - Forsøk Med Statlig Finansiering
165/2015 - 26/254 Nordbylia Borettslag
167/2015 - Høring - Hjemmel Til Å Kreve Bruk Av Lav Eller Nullutslippskjøretøy I Drosjenæringen
168/2015 - Pilotprosjekt Salting
169/2015 - Grev Wedels Plass, Detaljregulering - Sluttbehandling
170/2015 - 114/418 - Utbyggingsavtale - Grev Wedels Plass
171/2015 - Gråsoneveier Etappe 3
172/2015 - Avtale Om Overføring Av Justeringsforliktelse For Medverdiavgift
173/2015 - Høring - Klargjøring Av Når Opplæringsplikten Opphører Ved Utenlandsopphold
174/2015 - Drammen Kommunes Frivillighetspolitiske Plattform
175/2015 - Høring Av Endringer I Barnehageloven - Barn Med Særlige Behov
176/2015 - Prioritering Av Spillemidler 2016
177/2015 - Utvikling Av Bibliotekstilbudet I Drammen
178/2015 - Internasjonal Familiefest 2016
179/2015 - Høring - Rett Til Opphold I Sykehjem MV.
180/2015 - Høring - Forslag Til Endringer I Reglene Om Rett Til Pleiepenger Ved Syke Barn Etter Folketrygsloven Kapittel 9
181/2015 - Høring - Forslag Om En Ny Pliktbestemmelse I Helse Og Omsorgstjenesteloven
182/2015 - Høring - Forslag Til Felles Likestillings Og Diskrimineringslov
183/2015 - Høring - Endring I Personalvalgsreglene Ved Stortingsvalg
184/2015 - Evaluering Av Kommunestyre Og Fylkestingvalget 2015
185/2015 - Rådet For Fumksjonshemmede - Suppleringsvalg
Spørsmål Yousuf Gilani
Spørsmål Thorbjørn Faber Geirbo - byluft og fremtidig trafikkvolum
Interpellasjon Andreas Brandt - The International Cities of Refuge Network
Interpellasjon Andreas Brandt - lysplan for Drammen sentrum
Interpellasjon Havva Cukurkaya
webløsning fra Serit Itum