Bystyremøte 19.02.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/2013 Protokoll Fra Bystyret 18.12.2012
02/2013 Høring - Forslag Til Endring I Kommuneloven Og Offentlighetsloven
03/2013 Reguleringsendring For Vinjesgate 2 - Sluttbehandling
04/2013 Høringsuttalelse - Omorganisering av 110 Sentralene I Politidistriktene
05/2013 Avtale Om Overføring Av Rett Til Justering Av Merverdiavgift
06/2013 Rød Øst Og Rød Vest - Samarbeidsavtale Med NBBO
07/2013 Høring -Forslag Til Endring Av Studentboliger I Bygg
08/2013 Høring - ForslagTil Endring I Adopsjonsloven Og Barnevernloven
09/2013 Høring - Forslag Til Endring I Opplæringslov Og Privatskolelov
10/2013 Søknad Om Øremerkede Midler Satsing På Komunalt Barnevern 2013
11/2013 Kommunalt Tilskudd, Ikke Kommunale Barnehager 2013
12/2013 Privatarkivarbeidet I Drammen Kommune
13/2013 Navnesaker 2012 - Tildeling Av Navn
14/2013 Kunstnerisk Utsmykning Av Kommunale Bygg
15/2013 Regime For Utleie Av Drammenshallen, Historikk Og Økonomi
16/2013 Høring - Om Kjærlighet Og Kjøletårn, NOU 2012:17 Strafferettslige
17/2013 Strategi For Pasient Og Pårørendeopplæring
18/2013 Høring - Forslag Til Endringer i Bioteknologiloven - Strafferettslige
19/2013 Høring - Regulering Av Epikriseutsending Og Utlevering Av Taushetsbelagte Opplysninger I Lærings- Og Kvalitetssikringsøyemed
20/2013 Områdeplan For Habilitering, Vestre Viken Helseområdde
21/2013 Suppleringsvalg For Trond Ingar Østgaard, Høyre
Spørsmål Fra Ulf Erik Knudsen
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum