Bystyremøte 22.04.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
37/08 Protokoll fra møte i bystyret 26. mars 2008
38/08 Drammen havn- vedtektsendringer
39/08 Forvaltningsreformen- forslag til nye oppgaver til det folkevalgte..
40/08 Kontrollutvalget-virksomhetsplan for perioden 2008-2011
41/08 Økt timetall på barnetrinnet - fag og timefordeling
42/08 Valg av barnerepresentant
43/08 Regional areal- transportplan samarbeidsprosjektet buskerud..
44/08 Årsmelding 2007
45/08 Desisjon av regnskap 2007 for Drammen bykasse
46/08 Desisjon av regnskap 2007 for og Drammen kommunes ...
47/08 Økoløft kommune
Interpelasjoner/spørsmål
webløsning fra Serit Itum