Bystyremøte 18.02.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/14 - Protokoller fra bystyret 17.12.2013
02/14 - Nasjonal Tilskuddsordning mot barnefattigdom 2014
03/14 - Øremerkede stillinger 2014 barnevern
04/14 - Høring - Forslag til endring i opplæringsloven
05/14 - Kommunalt tilskudd ikke kommunale barnehage - 2014
06/14 - Forvaltningspraksis ved behandling av søknader om langtidsplass i sykehjem
07/14 - Høring - Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger
08/14 - Brukervalg i hjemmesykepleie
09/14 - Tagging, Graffiti og gatekunst
10/14 - Tilrettelegging for økt bruk av offentlige uterom
11/14 - Evaluering av drammensregiongn IKT (D-IKT)
12/14 - Nytt sykehus for Vestre Viken. Høring av idefaserapport
13/14 - Øvre storgate 46, 48, og 50, strømsgata 4, 8 og 10.Reguleringsplan. Detaljregulering.
14/14 - Offentlig ettersyn av planprogram - GUlskogen senter - Guldlisten 35 og Guldlisten 20 - Detaljreguleringsplan
15/14 - Drammen minoritetsråd - Talerett i bystyret
16/14 - VIdereføring av avtalen om buskerudbysamarbeidet
17/14 - Høringsuttalelse om rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert
18/14 - Søknad om fritak fra politisk verv - Varamedlem til forliksrådet Ravi Sunder
Interpellasjon Nr.1 -
Interpellasjon Nr.2 -
Interpellasjon Nr.3 -
Spørsmål - Energi og Klimaarbeid i Drammen
webløsning fra Serit Itum