Bystyremøte 18.12.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
142/2012 Protokoll Fra Bystyrets Møte 27.11.2012
143/2012 Reguleringsplan For Sole - Sluttbehandling
144/2012 AS Haukelivegen - Invitasjon Til Å Bli Aksjonær
145/2012 Høring NOU 2012:15 Politikk For Likestilling
146/2012 Godkjenning Av Areal Og Transportplan For Buskerudbyen 2013-2023
147/2012 Eiermelding Drammen Kommune 2012
148/2012 Fjell 2020 - Områdeutvikling - Oppfølging Av Politisk Prosess, Brukermedvirkningsprosess
149/2012 Motorvegfinans - Endring Av Vedtekter
150/2012 Lindum AS - Forslag Til Ny Eierstrategi
151/2012 Privatarkivarbeidet I Drammen Kommune
152/2012 Triztan Vindtorn - Minne
153/2012 Graveinstruks For Drammen Kommune - Revisjon
154/2012 Prioritering Av Spillemidler 2013
155/2012 BLD - Storbymidler 2013
156/2012 Høring - Forslag TIl Lovendringer Om Barn Og Foreldre (Barnelova)
157/2012 Revidering Av Retningslinjer Kommunalt Tilskudd, Drammen Kommune
158/2012 Høring - Endringer I Pasient Og Brukerrettighetsloven
159/2012 Høring Om Endringer I Pasient Og Brukerrettighetsloven Og Opphevelse Av Avviklingsloven
160/2012 Helsemessig Og Sosial Beredskapsplan
161/2012 Høring - Endringer I Psykisk Helsevernlov
162/2012 Endring Av Antall Stemmekrestser
163/2012 Endring I Eksisterende Grunnkretsstruktur
164/2012 Bilordning For Ordførerer
Interpellasjon - Bolig Til alle - Drammen Som Pilotprosjekt For Landet
Interpellasjon - Skatteparadiser OG Drammen Kommune
Spørsmål - Ansattes Ytringsfrihet
webløsning fra Serit Itum