Bystyremøte 20.12.2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart m/spørretime
127/05 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29.11.05
128/05 - Strategiplan for LNF-områder i Drammen - sluttbehandling
129/05 - A/L Motorvegfinans - endring av vedtekter - rep.skap......
130/05 - Administrativ organisering av Drammensskolen
131/05 - NOU 2005:8, likeverd og tilgjenglighet
132/05 - Lokale vilkår for avtale om tilknytning til komm. vann- .....
133/05 - Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr - rådmannens inn...
134/05 - Fattigdom i Drammen - temamelding til bystyret
135/05 - Prinsipper som grunnlag for fremtidig kapasitetsutnyttelse
136/05 - Prinsipp for likebehandling av barnehager i Drammen
137/05 - Suppl.valg ifm at Hilde Hagatun Nordgaard har flyttet........
138/05 - Søknad fra Aina Johansen om perm. pol.verv 1/1-1/7-06
139/05 - Søknad om fritak politiske verv, Margareth Lien, ut per.
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum