Bystyremøte 25.10.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
83/11 Protokoll Fra Bystyret 11.10.2011
84/11 Ordførers Godtgjørelse Og Tilpasning Til Nytt Regelverk
85/11 Revisjon Av Drammen Kommunes Politivedtekt
86/11 Høring - Nou 2011:14 Bedre Integrering
87/11 Drammen Kommune - 2,Tertialrapport 2011
88/11 Suppleringsvalg For Vararepresentanter Til Bystyrekomitène - Gjennomgående Representasjon I Kontrollutvalget Og Bystyrekomitèer
Spørsmål - Drammen Som Hovedkontor For Regionalt Filmsenter
Spørsmål - Regulering Av Sykehustomt I Drammen
webløsning fra Serit Itum