Bystyremøte 22.05.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
48/2012 - Protokoll Fra Bystyret 24.04.2012
49/2012 - Kommunen, Innbygerne og Kirke-, Tros- Og Livssynssamfunn
50/2012 - Handlingsplan For Trafikksikring av Myke Trafikanter i Drammen
51/2012 - Navnesaker 2012 - Tildeling Av Navn
52/2012 - Bybursdag 19 Juni - Framtidig Feiring
53/2012 - Etablering av Drammen International School
54/2012 - Felles Faglig Plattform - Kommunale Barnehager
55/2012 - Du Kan Trygg Bli Gammel i Drammen
56/2012 - Boligsosial Handlingsplan 2012 - 2014
57/2012 - Valg Av Styremedlemmer Til Kommunale Foretak
58/2012 - Nøsted Brygge, Reguleringsplan, Sluttbehandling
59/2012 - Plan For Forvaltningsrevisjon 2012 - 2015
Interpellasjon - E-Terapi: Senter for oppvekst
Interpellasjon - Taletiden i Bystyrets møter
Spørsmål - Venner Av Drammen Sykehus
Spørsmål - Differensierte Porsjoner Av Drammen Kjøkken AS
webløsning fra Serit Itum