Bystyremøte 26.10.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
80/10 Protokoll fra Bystyret 28.09.2010
81/10 C.O. Lundsgate 56, reguleringsplan, sluttbehandling.
82/10 27/219, Dansrudveien 120, reguleringsplan sluttbehandling
83/10 Valg av styremedlemmer til Drammen Drift
84/10 Sitteskulpturer-gjennomføring av kunstkonkuranse
85/10 Vannmålere til alle
86/10 Høring-NOU 2010, mangfold og mestring
87/10 Drammen kommune-2. Tertialrapport
88/10 Høring-NOU 2010: 2: Håndhevelse av offentlige anskaffelser
webløsning fra Serit Itum