Bystyremøte 17.06.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
67/08 Protokoll fra møte i Bystyret 27. mai 2008
68/08 Reguleringsplan for Buskerudvn.15,offentlig/almennyttig inst...
69/08 Orientering om beredskapsarbeidet i Drammen kommune
70/08 Sammensettingen av politirådet
71/08 Mangfolds-og inkluderingsarbeidet i Drammen kommune
72/08 Valg av styremedlemmer til Drammen Drift KF,Drammen eien..
73/08 Temamelding for arbeid mot vold
74/08 Begrepsopplæringsprogram- barnehagene
75/08 Navnsetting av det nye helårsbadet på Marienlyst
76/08 Taushetsplikt for folkevalgte i Drammen
77/08 Drammen bykasse-1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2008
Interpellasjoner/ spørsmål
webløsning fra Serit Itum