Bystyremøte 27.03.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
22/07 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 20.02.07
23/07 - Bystyret - referatsaker
24/07 - Innføring av gebyr for tilsyn og behandling av fyrverkerisaker
25/07 - Valg av styremedlemmer til Drammensbadet KF
26/07 - Revisjon av Drammen kommunes politivedtekt
27/07 - Drammen kommunes skatteregnskap 2006
28/07 - Oppfølging - Lindum helseperspektivet
29/07 - Temamelding om fattigdomsproblematikk
30/07 - Kvalitet i sykehjem i Drammen kommune - forvaltningsrev....
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum