Bystyremøte 28.10.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
115/14 - Protokoll Fra Bystyret 23.09.2014
116/14 - Drammen Kommune 2. Tertialrapport 2014
117/14 - Kommuneplanens Arealdel, Førstegangsbehandling
118/14 - Sammfunnssikkerhet Og Beredskap - Revidert Beredskapsplan Og Revidert Risiko Og Sårbarhetsanalyse 2014
119/14 - Høring - Regional Plan For Verdiskapning Og Næringsutvikling I Buskerud
120/14 - Ingeniørs Rybergs Gate 40-42 - Detaljreguleringsplan Og Avsluttende Behandling
121/14 - Høring - Bibliotekstrategi For Buskerud 2015 - 2020
122/14 - Høring - Endring I Lov Om Introduksjonsloven Og Norskopplæring For Nyankomne Innvandrere (Introduksjonsloven)
123/14 - Samarbeid Mellom Skole Og Bibliotek
124/14 - Høring: Jernbaneverkets Parkeringsstrategi På Strekningen Lier - Kongsberg
125/14 - Høring: Rosenkrantzgata - Mulighetsstudie
126/14 - Høring - Forslag Om Å Fjerne Henvisning Fra Fastlege Når Kvinner Begjærere Abort
Spørsmål 37 - Billy Taranger og Haydar Øzbal
Spørsmål 39 - Jon Helgheim
Interpellasjon nr 9 - Sadi Emeci
webløsning fra Serit Itum