Bystyremøte 18.02.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
001/09 Protokoll fra Bystyret 16. desember 2008
002/09 Arbojordet - sluttbehandling av reguleringsplan
003/09 Høring- Forslag til endring i kommuneloven-krav til kjønns..
004/09 Høring om arbeid og omsorg- Forslag til lovendring med...
005/09 Navnesak- Navnsetting av deler turveisystemet på ....
006/09 Høring, strategi og handlingsplan for kulturnæringen
007/09 Oppfølging av vedtak i Bystyret - statusrapportering 2008
008/09 Årsbudsjett 2009 - oppfølging av Regjeringens krisepakke
webløsning fra Serit Itum