Bystyremøte 16.12.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
109/08 Protokoll fra møte i Bystyret 25. november 2008
110/08 Økonomiplan 2009/2012-Årsplan og budsjett 2009
111/08 Høring-Forskrift om kommuners og fykeskommuners finans..
112/08 Høring- Forslag til lovfesting av krisesentertilbudet
113/08 Høring-Forslag til endring i sprøyteromsloven med tilhøren..
114/08 Høring-Tilgang til behandlingsrettende helseregistre på tve..
115/08 Høringssak-Forslag til endring av barneloven
116/08 By-og boligutstilling i Drammen og Oslo igangsetting av ho..
117/08 Regionteater for Buskerud-prinsippsak
118/08 Samordning av arenadrift-prinsippsak
119/08 Drammen kommune som framtidens by -klima og bærekraft..
120/08 Boligsoneparkering, føringer for innføring i Drammen
121/08 Kommunens prioriteringer-belønningsordningen for bedre ...
Interpellasjon/spørsmål
webløsning fra Serit Itum