Bystyremøte 22.11.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
90/11 Møteprotokoll - Møte i Bystyret Den 25.10.2011
91/11 Høring - Rom For Alle - En Sosial Boligpolitikk For Framtiden
92/11 Hjelpetiltak For Vanskeligstilte Og Utsatte Barn I Drammen
94/11 Høring - Strategiplan For Venstre Viken HF
95/11 Mulighetsanalyse Oppgradering - Utvidelse Av Drammen Sykehus
96/11 Boligsoneparkering, Evaluering Og Videreføring
97/11 Lokal forskrift Om Tilsyn I Områder Med Særlig Stor Brannsmitte Og Omsorgsboliger
98/11 Plantype For Felles Areal Og Transportplan Buskerudbyen 2013-2023
99/11 Navnesaker 2011 - Tildeling Av Navn
100/11 Styremedlemmer Til Drammen Kommunale Pensjonskasse Fra 2012
101/11 Økonomiplan 2012 - 2015 /Årsplan Og Budsjett 2012
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum