Bystyremøte 23.11.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
89/10 Protokoll fra Bystyret 2010
90/10 Høring om oppfølging av NOU: 3 drap i Norge i perioden 2004-2009
91/10 Høring-NOU 2010:5 aktiv deltakelse,likeverd og inkludering et helthetlig hjelpemiddeltilbud
92/10 Thorrudgata 12-14, reguleringplan-sluttbehandling
93/10 Brageteatret AS-regionteater for Buskerud-justerte vedtekter
95/10 Søknad om fritak politiske verv fra Hilde Klæbo
94/10 økonomiplan 2011-2014-årsplan og budsjett 2011
webløsning fra Serit Itum