Bystyremøte 23.04.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
31/2014 - Protkoll fra bystyret 18.03.2014
32/2014 - Sommerskole
33/2014 - Høring - Forskrift om barns rett til medvirkning
35/2014 - Aktivitet og deltagelse for brukere på sykehjem, omsorgsbolig og dagsenter
36/2014 - Høringsbrev forslag til endring i forskrift om egenandel
37/2014 - Forskrift om åpningstid i serveringssteder, endring
38/2014 - Høring om endring i alkoholloven
39/2014 - Bybrua - Folkekonkurransen - Gjennomføring og anbefalinger
40/2014 - Bragernes atrium, reguleringsplan. Detaljregulering
41/2014 - Utvikling av Marienlystområdet
42/2014 - Behandling av planprogram for Marienlyst nord
43/2014 - Kontrollutvalgets årsrapport 2013
44/2014 - Forvaltningsrevisjon - Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS om elevenes psykososiale skolemiljø i Drammen Kommune
45/2014 - Årsmelding 2013 for Drammen Kommune
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum