Bystyremøte 17.06.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
59/2014 - Protokoller Fra Bystyret 20.05.2014
60/2014 - Drammen Kommune - 1.Tertialrapport 2014
61 /2014 - Fylkesmannens Tilsyn Med Kommunal Beredskapsplikt - Endelig Rapport
62/2014 - Drammensregionens Brannvesen IKS - Forslag Til Endringer I Selskapsavtalen
63/2014 - Valg Av Styremedlemmer Til Kommunale Foretak (KR) For Perioden 2014 - 2016
64/2014 - 114/663 - Bragernes Atrium - Utbyggingsavtale
65/2014 - Drammen Kommunes Frivillighetspolitiske Plattform
66/2014 - Sluttrapport - Naturtypekartlegging I Drammen 2014
67/2014 - Høring - Rammeplan Kulturskolen
68/2014 - Navnesak - Parkområde På Fjell
69/2014 - Leksehjelp - Omprioritering Av Tilbudet
70/2014 - Gratis Barnehageplass Eller Gratis Kjernetid For Familier Med Lav Inntekt
71/2014 - Barnehage Og Skolebehovsanalyse 2014 - 2030
72/2014 - Prinsipper For Evaluering Av Egentbetalingsordningen I Helse Og Omsorgstjenesten I Drammen Kommune
73/2014 - Oppfølgning Av Vedtak I Bystyret - Statusrapportering 2011-2015
74/2014 - Drammensbadet KF - Prsberetning Og Regnskap 2013
75/2014 - Drammen Parkering KF - Prsberetning Og Regnskap 2013
76/2014 - Drammen Eiendom KF - Årsberetning Og Regnskap 2013
77/2014 - Drammen Kjøkken KF - Årsberetning Og Regnskap 2013
78/2014 - Drammen Drift KF - Årsberetning Og Regnskap 2013
79/2014 - Drammen Kommunale Pensjonskasse - Årsberetning Og Regnskap 2013
80/2014 - Drammen Bykasse - Årsberetning Og Regnskap 2013
81/2014 - Drammen Kommunes Lånefond - Årsberetning Og Regnskap 2013
82/2014 - Drammen Kommune - Finansrapport 2013
83/2014 - Bystyrekommitè For Byutvikling Og Kultur - Forslag Om Navneendring
Spørsmål Haydar Øzbal - Utvikling Av Marienlystområde
Spørsmål - Masud Gharahkhani - Klimastrategi i Drammen kommunale Pensjonskasse
Spørsmål - Ulf Erik Knudsen - Lyskryss Ved Strømsø Bru
webløsning fra Serit Itum