Bystyremøte 25.10.2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart m/spørretime
105/05 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 27.09.05
106/05 - Øvre Eikervei 92, 104/19, Stormoen teglverk, reg.plan
107/05 - Del av Kniveåsen, reguleringsplan, sluttbehandling
108/05 - Øvre Eikervei, sykkelveg, reguleringsplan, sluttbehandling
109/05 - Alkoholkontrollutvalgets rolle i indragningssaker ............
110/05 - Drammen barnehager KF - vedtekter og åpningsbalanse...
111/05 - Støttesenter mot incest
112/05 - Drammen kommune - 2. tertialrapport 2005
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum