Bystyremøte 19.02.2019 Del 2

Oppløsning:
Laster avspiller
006/19 Rapportering på arbeidet med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet
007/19 Bosettingstall for Drammen kommune 2019
008/19 Evaluering av Den kulturelle skolesekken for ungdomstrinnet
009/19 Tollbugata prøveprosjekt - evaluering etter første sesong
010/19 Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Lierstranda/Fjordbyen - fastsettelse av planprogram
011/19 Natteravnordningen Drammen
012/19 Forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme
013/19 Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn 0-5 år
014/19 Oppdatering av bystyrets reglement med ny bestemmelse: Etiske retningslinjer for folkevalgte
015/19 Eiendommer i Gilhusbukta og håndtering av eierskap
016/19 Kommunevåpen for Nye Drammen kommune
017/19 Endring av veinavn i Nye Drammen - Innstilling til Bystyrekomite Kultur Idrett og Byliv
018/19 Høringssak om vedtak i fellesnemnda vedrørende organisering av legevaktstjenester
019/19 Høringssak om vedtak i fellesnemnda vedrørende organisering av krisesentertjenester
020/19 Høringssak om vedtak i fellesnemnda vedrørende Drammen Drift KF, Drammen Parkering KF, Drammensbadet KF og Hermansenteret KF
021/19 Høringssak om valg av pensjonsleverandør for Nye Drammen
022/19 Høring: Strategi for stedsutvikling i Nye Drammen
023/19 Høring: Strategi for lokaldemokratisk utvikling i Nye Drammen
024/19 Høring: Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
025/19 Høringssak om forvaltning av eiendom i Nye Drammen kommune
Interpellasjon nr. 1 (2019) - Ulf Erik Knudsen
Interpellasjon nr. 2 (2019) - Trine Borge Johansen
Interpellasjon nr. 3 (2019) -Trine Borge Johansen
Interpellasjon nr. 4 (2019) - Trine Borge Johansen
Interpellasjon nr. 5 (2019) - Trine Borge Johansen
Interpellasjon nr. 6 (2019) - Lina Strandbråten - Den internasjonale kvinnedagen 8 mars
webløsning fra Serit Itum