Bystyremøte 27.04.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
18/10 Protokoll fra Bystyret 23.03.2010
19/10 Revisjon av Drammen kommunes politivedtekt
20/10 Høringsuttalelse-regionale strategiplaner Helse sør-øst
21/10 Forespørsel om oppføring av minnesmerker
22/10 Kunskapsbasert barnevern
23/10 Fag og timefordeling på barnetrinnet fra høsten 2010
24/10 Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drammen kommune
25/10 Papirbredden Drammen kunnskapspark fase 2-Drammen kommunes engasjement
26/10 Prolongering av styrer-valg av styremedlemmer til kommunale foretak
27/10 Etablering av regionteatre i Buskerud
28/10 Årsmelding 2009
29/10 Utkast til Bystyresak vedrørende Byjubileet 2011
Interpellasjoner
Interpellasjoner
Interpellasjoner
webløsning fra Serit Itum