Bystyremøte 15.06.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
41/10 Protokoll fra Bystyret 2010
42/10 Drammen Bykasse-årsberetning og regnskap 2009
43/10 Drammen Parkering KF- årsberetning og regnskap 2009
44/10 Drammen Drift KF- årsberetning og regnskap 2009
45/10 Drammen Eiendom KF- årsberetning og regnskap 2009
46/10 Drammen Barnehager KF- årsberetning og regnskap 2009
47/10 Drammensbadet KF-årsberetning og regnskap 2009
48/10 Drammens Kommunes Lånefond -årsberetning og regnskap 2009
49/10 Drammen Kommune- Finansrapport 2009
50/10 Høring- Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager
51/10 Forskrift for boligsoneparkering i Drammen
52/10 Forslag til forskrift- skolegrenser i Strømsø inntaksområdet
53/10 Helleristningen 25 - Sluttbehandling av reguleringsplan
54/10 Kontrollutvalget 2010
55/10 Høring om utredning av institusjonelle samarbeidsformer mellom høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud
56/10 Felles areal-og transportplan for Buskerudbyen.Utarbeidelse av planprogram
57/10 Drammen kommune- 1.tertialrapport/revidert årsbudsjett 2010
58/10 80/1533- Konnerudsenteret- utbyggningsavtale
Interpellasjoner/spørsmål
webløsning fra Serit Itum