Bystyremøte 24.04.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
31/07 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 27.03.2007
32/07 - Drammen kommunes engasjement i papirbredden - .....
33/07 - Navnsetting av barnehage i Wergelands gate 10
34/07 - Navnesetting av barnehage i Øvre Eikerv. 30 og Rødgata 24
35/07 - Ressursbruk i skolene. Forvaltningsrapport av januar 2007
36/07 - Årsmelding 2006
37/07 -Desisjon av regnskap 2006 for Drm. bykasse og lånefond
38/07 - Desisjon av årsregnskap 2006 for Drammen eiendom KF
39/07 - Desisjon av regnskap 2006 for Drammen drift KF
40/07 - Desisjon av regnskap 2006 for Drammen konkurranse KF
41/07 - Desisjon av regnskap 2006 for Drammen barnehage KF
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum