Bystyremøte 09.10.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
84/07 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 25. september 2007
85/07 Reviderte reglement for politiske organ
86/07 Generelt delegeringsreglement
87/07 Valg av styrer, råd, og utvalg 2007-2011
88/07 Valg av styremedlemmer til Drammen Eiendom KF, Drammen drift KF og Drammen konkurranse KF
webløsning fra Serit Itum