Bystyremøte 28.11.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
116/06 - Økonomiplan 2007 -2010/årsplan og budsjett 2007
108/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 31.10.06
109/06 - Høring, stat - kirke høsten 2006
110/06 - Revidert navnepolitikk
111/06 - Navnsetting av veinavn -Hallermoen vest/ Vannverksdammen
113/06 - Frydenhaug skole-organisering/eierstruktur
114/06 - Alternativ lokalisering av ny ungdomsskole på Strømse
115/6 - Oppfølging av vedtak i bystyret-statusrapportering-2006
webløsning fra Serit Itum