Bystyremøte 17.12.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
146/2013 - Protokoll Fra Bystyret 26.11.2013
147/2013 - Navnesaker 2013
148/2013 - Prioritering Av Spillemidler 2014
149/2013 - Drammensbiblioteket - Videre Utvikling Av Tilbudet Til Befolkningen I Regionen
159/2013 Utvikling Av Marienlystområdet
150/2013 - Temaplan For Fysisk Aktivitet, Idrett Og Friluftsliv 2013-2017
151/2013 - Høring om Endringer I Alkoholregelverket
152/2013 - Strategi For Idrett Og Friluftsliv I Buskerud
153/2013 - Delt Eierskap - Leie Med Sparing
154/2013 - Høring - Unntak Fra Forskriftet Om Offentlige Anskaffelser For Kjøp
155/2013 - Fremtidig Struktur For Barnehagetilbudet I Drammen Kommune
156/2013 - Forslag Til Endringer I Forsikrift Om Fosterhjem (Kommunens Tilsyn Med)
157/2013 - Høring - Endring Av Forsikrift Om Samvær Med Tilsyn Etter
158/2013 - Storbymidler 2014
160/2013 - Planprogram For Kommuneplanens Areadel
161/2013 - Bragernes Atrium, Reguleringsplan, Detaljregulering.
162/2013 - Forslag Til Nytt Gebyrregulativ For Plansaker
163/2013 - Høring - Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014 - 2023
164/2013 - Høring - Handlingsprogrammet 2014 - 2017 For Riksveg
165/2013 - Medlemskap I Transperency International
166/2013 - Oppfølgning Av Vedtak I Bystyret - Statusrapportering For 1. Halvår 2013
167/2013 - Satser For Oppholdsbetaling I Barnehager I 2014
Interpellasjon - Sadi Emeci
Spørsmål - Ulla Nordgarden
Forespørsel- Ulf Erik Knudsen
webløsning fra Serit Itum