Bystyremøte 19.06.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
87/18 Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 29.05.18
88/18 Kontrollrapport 2017 om skatteoppkreveren
89/18 Drammen bykasse - årsberetning og regnskap 2017
90/18 Drammen kommunes lånefond - årsberetning og regnskap 2017
91/18 Drammen Eiendom KF - Årsberetning og regnskap 2017
92/18 Drammen Drift KF - Årsberetning og regnskap 2017
93/18 Drammen Kjøkken KF - årsberetning og regnskap 2017
94/18 Drammen Parkering KF - Årsberetning og regnskap 2017
95/18 Drammensbadet KF - Årsberetning og regnskap 2017
96/18 Finansrapport 2017 for Drammen kommune
97/18 Drammen kommunale pensjonskasse - Årsberetning og regnskap 2017
98/18 1. tertialrapport 2018
99/18 Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak sak 22/18 - saksbehandling av Buskerudbypakke 2
100/18 Buskerudbypakke 2 - lokalpolitisk sluttbehandling
101/18 Godkjenning belønningsavtale til Buskerudbyen for 2018-2019
110/18 28/1 - Ragn Sells Eikhaugen Nytt miljøsaneringsanlegg - politisk behandling
102/18 Ivaretakelse av kommunens eierskap i Vestviken 110 IKS
103/18 Reguleringsplan for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud
104/18 Plan for utvikling av helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkt 2018-2035
105/18 Sykehusområdet Bragernes - byutviklingskonkurranse - intensjonsavtale med Vestre Viken HF
106/18 Høring - endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet
107/18 Kontinuitet hjemmetjenesten
108/18 Valg av styremedlemmer til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) for perioden 2018 - 2020
109/18 Kommunens strategiske eiendomskjøp i forbindelse med offentlig infrastruktur
111/18 Landbrukskontor i Nye Drammen - oppsigelse av avtale med Lier
112/18 Policy for barnehage- og skolebygg
113/18 Samboergaranti i helse- og omsorgstjenestene
114/18 Kulturplan for Drammen 2018-2021
115/18 Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften
116/18 Dialog med og informasjon for brukere i hjemmetjenesten
117/18 Senterstruktur Drammen
118/18 Veirenhold for støvdemping og bedre luftkvalitet - erfaringer. Orienteringssak
119/18 Oppfølging av interpellasjon nr. 1 (2018) om vinterdrift av vei
120/18 Aldersgrense for ledsagerbevis
121/18 Status etablering av Nye Drammen - juni 2018
122/18 Utbetaling av partistøtte
123/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Karoline Soot
webløsning fra Serit Itum