Bystyremøte 27.11.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Interpellasjon nr. 13 - Marienlyst Skole
Møtestart
180/18 Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 30.10.18
181/18 Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019
182/18 Godtgjøring til medlemmer og leder av Integrerings- og fattigdomsutvalget
183/18 Handlingsplan for Folkehelsestrategi 2018-2020
184/18 Alminnelig høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering
185/18 Høring av forslag til felles regionalt handlingsprogram 2019-2020 - "Smart samhandling i Buskerud" for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og Regional plan for kunnskapssamfunnet 2016-2020
186/18 Høringssvar Kunst- og kulturstrategi for Buskerud fylkeskommune 2019-2022
187/18 Forbud mot bruk av kjemiske sprøytemidler i kommunal regi i Drammen kommune
188/18 Økte sosialhjelpsutbetalinger
189/18 Evaluering av kostnadsdekkende husleie og ordningen med kompenserende husleiestøtte
190/18 Flagging ifm. internasjonale Pride-festivalen
191/18 Avtale om tverrkommunalt samarbeid i KHS 2019 -2022
webløsning fra Serit Itum