Bystyremøte 28.08.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
64/07 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 19.juni 2007
65/07 - Området Langmyrdammen, reg.plan - sluttbehandling
66/07 - Kikkut terrasse (Skoglivn 63A mfl),reg.plan -sluttbehandling
67/07 - Reg.plan for Marienlyst øst - skole, idrettsanlegg og park.....
68/07 - Utbyggingsavtale - Prins Oscars gate 12
69/07 - Utbyggingsavtale - Tolbugata 15
70/07 - Utbyggingsavtale Buskerudvn 178, 180 og del av 182
71/07 - Stikkvei fra Tårnveien til Skogliveien
72/07 - Endring av vedtektene for billighetserstatningsordningen.....
73/07 - Kvalitet i sykehjem - statusrapport
74/07 - Valg av styremedlemmer til Drm. eiendom KF, Drm drift.........
75/07 - Rapport om eierkontroll i renovasjonsselskapet for Drm.reg
76/07 - Selskapskontroll av renovasjonsselskapet for Drm.reg. IKS..
77/07 - Selskapskontroll av Glitrevannverkets IKS - forvaltn.rev.....
78/07 - Selskapskontroll av Glitrevannverket IKS - eierskapskontr.
79/07 - Drammen kommune - Finansrapport 2006
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum