Bystyremøte 23.09.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
81/08 Protokoll fra møte i bystyret 26.08.08
82/08 Føringer for oppstart av reguleringsplan for travbaneområdet..
83/08 Samordnet helse og sosialplan
84/08 Handlingsplan for Drammensskolen
85/08 Eierstrategi,renovasjonsselkapet for Drammenregionen IKS
86/08 Revidert selskapsavtale for renovasjonsselkapet for Drm.....
87/08 Avtale mellom Røyken og Drammen kommuner om kvalifiseri..
88/08 Evaluering av konkuranseutsettingsarbeidet i Drammen kom..
89/08 Eierskap og styring -melding til bystyret
90/08 Høring - forslag til endringer i valgloven og kommuneloven
91/08 Forskrift om åpningstid i serveringssteder i Drammen kom..
86/08 Revidert selskapsavtale for renovasjonsselskapet for Dram..
webløsning fra Serit Itum