Bystyremøte 13.12.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
102/11 Protokoll fra møte i bystyret 22.11.2011
103/11 Fjell 2020 - Områdeutvikling - Arkitektkonkuranse
104/11 Utvidelse av Drammensregionens brannvesen (DRBV)
105/11 Bystrategi for Drammen 2013-2036, 2.gangs behandling av
106/11 Bystrategi for Drammen 2013-2036
107/11 Videreføring av brukervalg hjemmehjelpstjenesten
108/11 Barne- og likestillingsdepartementet - Søknad om
109/11 Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og private barnehager
110/11 Prioritering av spillemidler 2012
111/11 Samarbeidsavtale mellom Drammen Kommune og private barnehager
112/11 Avtaler kulturaktører med større driftstilskudd
113/11 Forvaltningsrevisjon Drammen Parkering KF
114/11 Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser
115/11 Valg av medlem og varamedlem til klagenemnd for Drammensregionens brannvesen IKS
116/11 Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst - Fullmakt til å foreslå kandidater
117/11 Revisjon av Drammen Kommunes godtgjørelsesreglement
118/11 Suppleringsvalg for Jon Arnold Bjerke, FRP
Interpellasjon - Masud Gharahkhani - Bybane
Spørsmål - Ulla Nordgaarden - Kostnader ved utvidelse/oppgradering av Drammen Sykehus
Spørsmål - Ragnhild Røed - Brukerstyrt personlig assistanse (PBA)
Spørsmål - Yousuf Gilani - Hjemløse Katter
Forespørsel - Lavrans Kierulf - Juleavslutning
Forespørsel - Masud Gharahkhani - Juleavslutning
webløsning fra Serit Itum