Bystyremøte 11.12.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
100/07 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 27. november 2007
101/07 Kommunedelplan for ytre Lier ( nytt hovedveisystem). Sluttbehandling av del av plan som ligger i Drammen kommune
102/07 Den kulturelle skole sekken
103/07 Etikkutvalgets rapport 2007 høringsuttalelser.
104/07 Forslag på skjønnsmenn for perioden 1.mai 2008-1.januar 2013
105/07 Høring om endring i barnehageloven.
106/07 Oppfølging av vedtak i bystyret- statusrapportering- 2007
107/07 Vestregionens fremtidige virksomhet-organisering,ledelse og forankring
108/07 Valg av medlemmer til havneråd
webløsning fra Serit Itum