Bystyremøte 28.04.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
35/2015 Møteprotokoll Fra Bystyret 24 Mars
36/2015 Årsmelding 2014 For Drammen Kommune
37/2015 Boligsosial Handlingsplan (2015 - 2018)
38/2015 Tiltaksutredning For Luftkvalitet i Drammen
39/2015 Legater Og Stiftelser - Orientering Om Utført Arbeid
40/2015 GBNR 113/11,12,138, Engene 100, Detaljreguleringsplan, 2 Gangsbehandling
41/2015 Utbyggingsavtale For Engene 100
42/2015 Bragernes Kvartal, Detaljregulering. Sluttbehandling
43/2015 Kommunereformarbeidet I Drammensregionen Og Sammenslåing
44/2015 Detaljregulering For FV31 Hans Torgdens Gate-Nordbyveien. Sluttbehandling
45/2015 Høring - NOU2014: 10 Skyldevne, Sakkyndighet Og Samfunnsvern
46/2015 Holmen - Nytt Jernbanespor Og Intern Gate - Detaljregulering
47/2015 Høring - Lov Og Forskrifter Om Gjennomføring Av Rusomsorg
48/2015 Drop in Barnehage
49/2015 Høring Om Varigheten Av Kommunale Salgs Og Skjenkebevillinger M.V
50/2015 Fiskeforvaltning I Drammensmarka
51/2015 Høring - Forslag Til Regulering Av Gratis Kjernetid I Forskrift Om Foreldrebetaling I Barnehager
52/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - Journalføring Og Offtenlighetsrapport
53/2015 Tjenesteutvikling Psykisk Helse - Fontenehuset
54/2015 Evaluering Av Første År Av Prøveprosjekt For Graffiti
55/2015 Dialogforum For Ungdom - Muligheter For Videreføring
56/2015 Kontrollutvalgets Årsrapport For 2014
57/2015 Søknad Om Fritak Fra Verv - Erik Løvgren
Spørsmål:Ana Maria Silva-Harper
webløsning fra Serit Itum