Bystyremøte 23.04.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
33/Protokoll fra bystyrets møter 19.02.2013
34/Klage på vedtak - Kvartal C.O Lunds Gate - Møllebekkveien - Vestfoldveien
35/Nytt regionsamarbeid i Drammensregionen
36/Uttreden av kommunens opplæringskontor i Buskerud IKS
37/Hotvet Næringspark. Reguleringsplan. Sluttbehandling
38/Bybrua i Drammen - Videre utvikling
39/Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst
40/Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Sande og Drammen Kommuner
41/Høring - Forslag til endringer i blåreseptordningen
42/Høring - Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal
43/Høringssvar - Inntak til videregående opplæring
44/Høring - Rapport om "Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker"
45/Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn
46/Graveinstruks for Drammen. Revisjon - 2.gangs behandling
47/Ledninger i luft og omlegging til jordkabelanlegg
48/Årsmelding 2012 for Drammen Kommune
49/Forvaltningsrevisjon - Rapport fra Busker Kommunerevisjon IKS om byggesaksbehandling i Drammen Kommune
50/Kontrollutvalgets årsrapport 2012
Interpellasjon 1
Interpellasjon 2
Interpellasjon 3
webløsning fra Serit Itum