Bystyremøte 29.11.2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart m/spørretime
113/05 - Godkjenning av protokoll fra bystyremøte 25.10.05
114/05 - Bystyret - referatsaker
115/05 - Økonomiplan 2006-2009/årsplan og budsjett 2006
115/05 - Økonomiplan del 2 (etter pause m/votering)
116/05 - Nytt helårsbad på Marienlyst
117/05 - Viktoria kulturhus, vurdering av framtidig lokalisering
118/05 - Refusjon halleie for barn og unge
120/05 - Del av kvartalet Engene, Gjetergt., Nedre Storgt.........
122/05 - Etabl. av felles IKT-tjeneste for Drammen, Røyken, Sande...
123/05 - Vederlagsfri overdragelse av 99% av aksjene i Vardar......
124/05 - Nestleder i styrene i Drammen konkurranse KF og ...........
125/05 - Utvidelse av Drammensregionens brannvesen IKS
126/05 - Oppfølging av politiske vedtak - statusrapportering 2005
121/05 - Ny Konnerudkvote - retningslinjer for beh. av byggesøkn...
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum