Bystyremøte 18.06.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
67 - Protokoll fra bystyret 22.05.2013
68 - Navnesaker 2011-2012-2013
69 - Drammen Kommunes frvillighetspolitikk - Mandat
70 - Solbakken; GNR.113, BNR.238, 528, 529, 532, 534, 535 - Reguleringsplan
71 - Politivedtekter for Drammen
72 - Endring av busstrasè på Gulskogen
79 - Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
81 - Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring av avtale om belønningsmidler
73 - Byvekst med kvalitet - Kommuneplan for Drammen 2013 - 2036 - Sluttbehandling
74 - Buss og Taxi i Drammen sentrum, nye traseer og holdeplasstruktur
75 - Kollektivutredning Drammen
76 - Valg av styremedlemmer til Kommunale foretak
77 - Hovedplan vei og trafikk 2013 - 2017
78 - Høring - NOU 2013: 4 Kulturtredningen 2014
82 - Vurdering av lærernes undervisning
83 - Kultur for eldre - økt tilbud
84 - Plan for den kulturelle skolesekken (DKS) 2013 - 2017
85 - Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens arealdel
86 - Drammen Kommunale pensjonskasse - Årsberetning og regnskap 2012
87 - Drammensbadet KF - Årsberetning og regnskap 2012
88 - Drammen Parkering KF - Årsberetning og regnskap 2012
89 - Drammen Kjøkken KF - Årsberetning og regnskap 2012
90 - Drammen Drift - Årsberetning og regnskap 2012
91 - Drammen Kommunes lånefond - Årsberetning og regnskap 2012
92 Drammen bykasse - Årsberetning og regnskap 2012
93 - Drammen eiendom KF - Årsberetning og regnskap 2012
94 - Videre satsing i norges beste skole
95 - Høring - Endring i pasient- og brukerrettighetsloven
96 - Høring - Forslag til nye retningslinjer - Tekniske krav for
80 - Drammen Kommune - 1.tertialrapport/revidert årsbudsjett 2013
Interpellasjon nr.4 2013
webløsning fra Serit Itum