Bystyremøte 16.06.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
68/2015 - Møteprotokoll Fra Bystyret 19 Mai 2015
69/2015 - Drammen Kommune-1.Tertialrapport 2015
70/2015 - Kommuneplanens Areadel - Sluttbehandling
75/2015 - Nye Idrettsanlegg På Marienlyst Og Berskaug
71/2015 - Helse,Sosial Og Omsorgsplan 2015-2018
72/2015 - Versjon 2.0 Av Norges Beste Barnehage Og Norges Beste Skole
73/2015 - Drammen Park Fase 2- Aktivitestsområde For Ungdom
74/2015 - Levekårsplan For Drammen Kommune(2016-2019)
76/2015 - Utkast Til Handlingsplan For Mangfold Og Inkludering
77/2015 - Forslag Til Handlingsplan For Arbeidet Mot Voldelig Ekstremisme
78/2015 - GNR/BNR 16/361 M.FL Sundland,Forslag Til Reguleringsplan, Sluttbehandling
79/2015 - Forslag Til Utbyggingsavtale For Sundland - Sluttbehandling
80/2015 - Detaljregulering For Planundergang Rødgata.Sluttbehandling Av Reguleringsplan
81/2015 - Øvre Storgate 124. Detaljregulering - Avsluttende Behandling
82/2015 - Frivillighetspolitisk Plattform - Tilbakemelding Om Oppfølging
83/2015 - 115/394 M.FL - Hotvetveien 100 - Øren Skole - Detaljregulering 2.Gangsbehandling
84/2015 - Øren Idrettshall
85/2015 - Høring Om Forslag Til Endring Av Lov Om Offtenlige Anskaffelser Med Tilhørende Forskrifter
86/2015 - Cappelens Gate 51 - Detalreguleringsplan
87/2015 - Høring - NOU 2015:2. Å Høre Til. Virkemidler For Et Trygt Psykososialt Skolemiljø
88/2015 - Høring - Forslag Om Endringer I Hellidagsloven For Å Tillate Søndagsåpne Butikker
89/2015 - Strømsfjerdingen Skole - Salg Til Drammen Historielag
90/2015 - Prøveprosjekt Utvidet Skjenketid Uteservering Sommer 2015
91/2015 - GBNR 114/1189,6033,6035,6039,6041. Innføring Av Maksimal Parkeingstid På Kommunale Avgiftsplasser Rundt Drammen Sykehus
92/2015 - Kontigentfritak
93/2015 - §27 Samarbeid Om Akutte Lavterskeltilbud Innen Det Sosialfaglige Feltet
94/2015 - Valg Av Styremedlemmer Til Kommunale Foretak (KF) For Perioden 2015 - 2017
95/2015 - Godtgjørelsesreglement For Valgperioden 2015-2019
96/2015 - Drammen Bykasse - Årsberetning Og Regnskap 2014
97/2015 - Drammen Kommunes Lånefond - Årsberetning Og Regnskap 2014
98/2015 - Drammen Drift KF - Årsberetning Og Regnskap 2014
99/2015 - Drammen Eiendom KF - Årsberetning Og Regnskap 2014
100/2015 - Drammen Kjøkken KF - Årsberetning Og Regnskap 2014
101/2015 - Drammen Parkering KF - Årsberetning Og Regnskap 2014
102/2015 - Drammensbadet KF - Årsberetning Og Regnskap 2014
103/2015 - Drammen Kommunale Pensjonskasse - Årsberetning Og Regnskap 2014
104/2015 - Drammen Kommune - Finansrapport 2014
105/2015 - Kommunedelplan Med Konsekvensutredning For FV.319 Svelvikveien
Spørsmål Ulf Erik Knutsen
webløsning fra Serit Itum