Bystyremøte 23.10.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
112/2012 Protokoll Fra Bystyret 18.09.2012
113/2012 Handlingprogram for Fylkesveger Og Riksveger 2014 - 17 - Inspill
114/2012 Del Av Areal Mellom Co Lunds Gate Og Vestfoldveien
115/2012 Utvidelse Av Etablert interkommunalt IKT - Samarbeid (D-IKT) Til Også Å Omfatte Nedre Eiker Kommune
116/2012 Høring - Planprogram For Kommuneplan 2012 - 2024 - Svelvik Kommune
117/2012 Offentlig Ettersyn - Høringsutkast Til Bystrategi For Drammen 2013 - 2036. 1.Gangs Behandling Av Rådmannens Forslag
118/2012 Avtale Om Overføring Av Rett Til Justering Av Merverdiavgift
119/2012 Oppfølging Av Vedtak I Bystyret - Statusrapportering For 2. Halvår 2011
120/2012 Forvaltningsrevisjon - Rapport Om Klagebehandling I Drammen Kommune
121/2012 Høring Ny Turnustjeneste For Leger
122/2012 Mobbeombud Drammen Kommune
123/2012 Hva Kan Vi Gjøre For At Guttene Kan Prestere Bedre I Skolen?
124/2012 To Søknader Om Driftstilskudd Fra Barnas Stasjon Lier/Drammen
125/2012 Klagenemdsordningen - Konsekvenser Av Lovendringer
126/2012 Drammen Kommune - 2.Tertialrapport 2012
127/2012 Søknad Om Fritak Fra Politiske Verv - Tina Fagerhus Brodal
128 Fritak Fra Kontrollutvalget - Suppleringsvalg
Interpellasjon - Registrering Av Overvåkningskameraer
Spørsmål - Norges Beste Barnehage
Spørsmål - Spørsmål til Bystyrets Møte 23.10.2012 Fra Masud Gharahkhani (Arbeiderpartiet)
webløsning fra Serit Itum